แบบสอบถาม Hospitality Anxiety and Depression

กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อและทำเครื่องหมายถูกในช่องคำตอบที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของท่านในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

1.ฉันรู้สึกตึงเครียด
เป็นส่วนใหญ่
บ่อยครั้ง
เป็นบางครั้ง
ไม่เป็นเลย
2.ฉันรู้สึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งต่างๆที่ฉันเคยชอบได้
เหมือนเดิม
ไม่มากเท่าแต่ก่อน
มีเพียงเล็กน้อย
เกือบไม่มีเลย
3.ฉันมีความรู้สึกกลัวคล้ายกับว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
มีและค่อนข้างรุนแรงด้วย
มีแต่ไม่มากนัก
มีเพียงเล็กน้อยและไม่ทำให้กังวลใจ
ไม่มีเลย
4.ฉันสามารถหัวเราะและมีอารมณ์ขันในเรื่องต่างๆได้
เหมือนเดิม
มีไม่มากนัก
มีน้อย
ไม่มีเลย
5.ฉันมีความคิดวิตกกังวล
เป็นส่วนใหญ่
บ่อยครั้ง
เป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อย
นานๆครั้ง
6.ฉันรู้สึกแจ่มใสเบิกบาน
ไม่มีเลย
ไม่บ่อยนัก
เป็นบางครั้ง
เป็นส่วนใหญ่
7.ฉันสามารถทำตัวตามสบายและรู้สึกผ่อนคลาย
ได้ดีมาก
ได้โดยทั่วไป
ไม่บ่อยนัก
ไม่ได้เลย
8.ฉันรู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรเชื่องช้าลงกว่าเดิม
เกือบตลอดเวลา
บ่อยมาก
เป็นบางครั้ง
ไม่เป็นเลย
9.ฉันรู้สึกไม่สบายใจจนทำให้ปั่นป่วนในท้อง
ไม่เป็นเลย
เป็นบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อย
บ่อยมาก
10.ฉันปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจตัวเอง
ใช่
ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าที่ควร
ใส่ใจตัวเองน้อยกว่าแต่ก่อน
ใส่ใจตัวเองตามปรกติ
11.ฉันรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนกับจะอยู่นิ่งๆไม่ได้
เป็นมากทีเดียว
ค่อนข้างมาก
ไม่มากนัก
ไม่เป็นเลย
12.ฉันมองสิ่งต่างๆในอนาคตด้วยความเบิกบานใจ
มากเท่าที่เคยเป็น
ค่อนข้างน้อยกว่าที่เคยเป็น
น้อยกว่าที่เคยเป็น
เกือบจะไม่มีเลย
13.ฉันรู้สึกผวาหรือตกใจขึ้นมาอย่างกระทันหัน
บ่อยมาก
ค่อนข้างบ่อย
ไม่บ่อยนัก
ไม่มีเลย
14.ฉันรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เคยเพลิดเพลินได้
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครั้ง
ไม่บ่อยนัก
น้อยมาก

Copyright © 2019 Autumn Dynamic Co.,Ltd. All rights reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com